banner

1. stupeň

Zástupce ředitele pro 1. stupeň ZŠ:

Mgr. Jiří Zeman | 353447037 - zástupce ŘŠ pro 1. stupeň ZŠ a TO ZUŠ + LDO 

 

Třídní učitelé:

I. stupeň - tel. sborovna 353447044

1. A Drahoslava Peroutková
1. B Drahuše Bokotová
2. A Vladimíra Hubená
2. B Zdenka Winklerová
3. A Martina Švecová
3. B Petra Hejdová
4. A Jitka Schwabová
4. B Marie Landrgottová
5. A Markéta Klierová
5. B Zdeňka Vašířová

Ostatní pedagogové ZŠ:
Jitka Barochová (Vv), tel. 353447014
Petra Blau (T), tel. 353447040
Vladimír Hrebeňák (Vv)
Petra Krajsová (Vv)
Miroslava Lendělová (Hv)
Markéta Odvodyová (T)
Lenka Sušaninová (T), tel. 353447040
Ivana Valentová (Hv)

 

2. stupeň

Zástupce ředitele pro 2. stupeň ZŠ:

Mgr. Jan Tumpach, DiS. | 353447023 zástupce ŘŠ pro II. stupeň a výtvarný obor ZUŠ

Třídní učitelé:

II. stupeň - tel. sborovna 353447024

6. A Monika Jarkovská (Čj, D)
6. B Ilona Volopichová (Čj, Hv)
7. A Karel Dyk (Fy, M) tel. 353447026
7. B Jitka Krumphanzlová (M, Př)
8. A Gabriela Szatmaryová (Z, Tv)
8. B Dagmar Veselá (Aj)
9. A Pavla Šťastná-Widzová (D, Ch, Nj)
9. B Pavlína Harcubová (Čj, Hv, Aj)

 

Ostatní pedagogové ZŠ:
Jitka Barochová (Vv), tel. 353447014
Petra Blau (T), tel. 353447040
Karel Dyk (Fy, M) tel. 353447026
Eva Havlenová (Ch, Př)
Vladimír Hrebeňák (Vv)
Monika Kadlecová (Čj, ČSP, Vv)
Petra Krajsová (Vv)
Helena Krausová (Aj)
Miroslava Lendělová (Hv)
Milana Ľuptáková (Nj)
Stanislav Mach (Vv)
Markéta Odvodyová (T)
Hana Sarkisovová (Tv, VO, Př)
Lenka Sušaninová (T), tel. 353447040
Marek Šír (Aj, Nj)
Martin Soukup (Tv)