banner

1. stupeň

Zástupce ředitele pro 1. stupeň ZŠ:

Zeman Jiří | 353447037 - zástupce ŘŠ pro 1. stupeň ZŠ a TO ZUŠ + LDO 


Třídní učitelé:

1.A - Schwabová Jitka  | 353447094 (učebna)

1.B - Landrgottová Marie | 353447095 (učebna)

2.A - Klierová Markéta | 353447092 (učebna)

2.B - Vašířová Zdeňka  | 353447053 (učebna), 353447014 (at. 3 - Šm. 15)

3.A - Bokotová Drahuše | 353447044 (sborovna)

3.B - Peroutková Drahoslava | 353447093 (učebna)

4.A - Hubená Vladimíra | 353447042 (učebna)

4.B - Winklerová Zdeňka | 353447091 (učebna)

5.A - Langerová Martina | 353447096 (učebna)

5.B - Hejdová Petra | 353447056 (učebna) 


Další pedagogové:

Barochová Jitka | 353447014 (atelier)

Blau Petra | 353447040 (tan.sál)

Hrebeňák Vladimír | 353447025 (atelier)

Lendělová Miroslava | 353447058

Matoušková Hana | 353447044 (sborovna)

Matoušková Ladislava | 353447047 (kabinet) - speciální pedagog

Odvodyová Markéta | 353447040 (tan.sál)

Sušaninová Lenka | 353447040 (tan.sál)

Šír Marek | 353447024 (sborovna)

Veselá Dagmar | 353447024 (sborovna)

 

2. stupeň

Zástupce ředitele pro 2. stupeň ZŠ:

Havlenová Eva | +420 353 447 023 - zástupce ředitele pro 2. stupeň ZŠ a výtvarný obor ZUŠ

Třídní učitelé:

6.A - Šťastná Widzová Pavla | 353447026 (kabinet)

6.B - Harcubová Pavlína  | 353447024 (sborovna)

7.A - Volopichová Ilona | 353447024 (sborovna)

7.B - Kadlecová Monika  | 353447024 (sborovna)

8.A - Sarkisovová Hana | 353447024 (sborovna) - metodička prevence

8.B - Lesserová Monika  | 353447024 (sborovna)

9.A - Dyk Karel  | 353447026 (kabinet)

9.B - Krumphanzlová Jitka | 353447024 (sborovna)


Další pedagogové:

Barochová Jitka  | 353447014 (ateliér)

Blau Petra  | 353447040 (tan.sál)

Hrebeňák Vladimír | 353447025 (atelier)

Krajsová Petra  | 353447025 (ateliér)

Lendělová Miroslava | 353447021 (sekretariát)

Luptáková Milana  | 353447024 (sborovna)

Matoušková Hana | 353447024 (sborovna)

Matoušková Ladislava | 353447047 (kabinet) - speciální pedagog

Mika Emil | 353447024 (sborovna) - výchovný poradce

Odvodyová Markéta | 353447040 (tan.sál)

Soukup Martin | 353447024 (sborovna)

Sušaninová Lenka | 353447040 (tan.sál)

Svoboda Břetislav | 353447022 - ředitel školy

Šik Vojtěch | 353447044 (sborovna)

Šír Marek | 353447024 (sborovna)

Tumpach Jan | 353447065 (PC učebna) - ICT kordinátor

Veselá Dagmar | 353447024 (sborovna)