uvod ho 772

Výtvarný obor

Priority současné výtvarné výchovy

Vytvářet a uplatňovat aktivní vztah ke světu
Podporovat schopnost komunikace
Všestranně rozvíjet tvořivé myšlení
Kultivovat výtvarný projev

Číst dál...