Aktuality

Informace k zápisu do 1. ročníku ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary

Termín podání elektronické žádosti 1. 4. – 6. 4. 2021

plakat_zápis 21

ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 15, Karlovy Vary otevírá v září 2021 další

třídy s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a taneční výchovy. Budoucí prvňáčci, u nichž se projevuje hudební, výtvarný nebo taneční talent, mohou povinnou školní docházku absolvovat ve třídě s rozšířenou výukou estetické výchovy, v kolektivu stejně zaměřených dětí, pod vedením zkušených pedagogů. Ve třídách

Číst dál...

Informace k provozu školy od 4.1.2021

Vážení rodiče.

Vzhledem k tomu, že se nacházíme v 5. stupni epidemiologických opatření, dojde od pondělí 4.1.2021 k následujícím změnám ve výuce:

1) Do školy prezenčně nastoupí pouze žáci 1. a 2. ročníku. Režim zůstane stejný, jako když tato situace nastala na podzim. Tedy děti budou do školy vstupovat přímo, přezouvat se budou až u své třídy (nebudou se hromadit v šatnách)

Číst dál...

Tělesná výuka

Vážení rodiče,

vzhledem k aktuálním opatřením, která nařizují realizaci tělesné výchovy na 2. stupni formou procházek venku, jsme se rozhodli omezit výuku TV následovně:

  • Odpolední tělesná výchova a sportovní výchova budou zrušeny.
  • Dopolední hodiny tělesné výchovy budou omezeny, bude-li to možné, na jednu hodinu týdně se zdravotní procházkou. (Úplné zrušení by mj. zapříčinilo nápor ve školní jídelně)

Přesné informace o změně rozvrhu budou žákům zapsány do ŽK.

Děkuji za pochopení.
B. Svoboda

Finanční kompenzace výpadku výuky

Vážení rodiče.

Množí se dotazy, zda bude nějak finančně kompenzován výpadek výuky v jarních měsících, když škola ušetřila prostředky za provoz. Ujišťuji vás, že neušetřila – všechny platby za energie jsou nastaveny zálohově, takže případná úspora bude vidět v lednu – únoru. Ovšem současně značně vzrostly náklady na dezinfekční a úklidové prostředky, takže v souhrnu žádnou úsporu neočekávám. Avšak vzhledem k pozměněnému výkladu MŠMT náleží kompenzace za jarní přerušení výuky těm žákům, kterým nebyla nabídnuta distanční výuka. Pokud je to Váš případ, obraťte se na příslušného zástupce ředitele:

Číst dál...

Informace pro rodiče budoucích prvňáků

Prvňáčkové přijdou 1. září do školy v doprovodu rodičů, kteří se s nimi zúčastní zahájení prvního školního dne. V první části hodiny obdrží rodiče informace od třídní učitelky a pak zůstanou děti samy s paní učitelkou. Na rodiče bude čekat před třídou paní vychovatelka, která jim předá informace týkající se školní družiny. Rodiče pak počkají na své dítě před školou, kam jim ho přivede třídní učitelka. Škola se otevírá v 7:40 hod., žáci budou mít pouze 1. vyučovací hodinu.