uvod ho 772

Předškolní kolektivní výuka

Mgr. Pavlína Petříková

- Pedagogická činnost od roku 2004
- Hudební vzdělání Konzervatoř v Teplicích - obor klavír,
- Univerzita Jana Evangelisty Purkyně - obor Hudební výchova pro ZŠ, SŠ a ZUŠ
Další vzdělání:
- dvouletý kurz Sbormistroství při UJEP
Aktivně se věnuje Muzikoterapii - studium u Markéty Gerlichové Cesta k harmonii I, II, III a další kurzy
Sbormistr sborů : Smíšený pěvecký sbor Chorea Nova, ženský komorní sbor Cichorium
Dále se věnuje dětem se SPU a jinými poruchami - Hudební nauka pro tyto žáky a také předškolním dětem - PPHV