Symfonický orchestr

Symfonický orchestr ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary byl obnoven na naší škole 1.9. 2004 známým skladatelem a varhaníkem Milošem Bokem. Do jeho odchodu v roce 2016 se vystřídaly
3 generace žáků hudební školy. Orchestr provedl řadu koncertů u nás i v zahraničí, např. Německo, Švédsko, Slovensko. Od roku 2016 vede toto hud. těleso 1.fagotista KSO
a pedagog Marek Rothbauer, který začíná pracovat s novou generací žáků smyčcového a dechového oddělení. Spolupracující pedagogové: Leopold Kocián - dechová sekce
a organizace, Jan Mikeš a Miljo Milev - smyčcová sekce.
Orchestr spolupracuje a pořádá společné koncerty s orchestrem LŠU Horní Slavkov, kde dirigent Marek Rothbauer působí jako pedagog. Akce orchestru: viz kalendář akcí. Rádi bychom přivítali houslisty případně i z jiných škol v okresu.
Zpracoval: L.Kocián

Pravidelné zkoušky:

Čtvrtek - 16:30 - 18:00

Soustředění:

Sobotní soustředění jednou v měsíci viz kalendář

Pedagogové:

Marek Rothbauer - šéfdirigent

Leopold Kocián - dechová sekce a organizacetel.: 353447012

Jan Mikeš - smyčcová sekcetel.: 353447021 (sekretariát)

Miljo Milev - smyčcová sekcetel.: 353447073

 

 

Přípravný orchestr
Soubor připravuje žáky nižších ročníků smyčcového oddělení na hru ve velkém Symfonickém orchestru ZŠ a ZUŠ Šmeralova 
 
Pravidelné zkoušky:
 
Čtvrtek - 15.30 - 17.00
 
Pedagog:
 
Eva Dang
 
Tags: