Klavír

Klavír patří vzhledem ke své všestrannosti tradičně k nejvyhledávanějším oborům v hudebních školách. Během studia získávají žáci základní pianistické dovednosti potřebné v sólové, čtyřruční a komorní hře. Výsledky práce žáci prezentují na školních koncertech, různých soutěžích, seminářích a kurzech. Nejnadanější žáci mohou případně pokračovat ve studiu na školách vyššího stupně. Vyučujeme děti od 5 let v přípravném studiu, od 7 let v I. cyklu a od 14 let v druhém cyklu, od 18 let ve studiu dospělých.

Výuka hry na klavír klade na žáka poměrně velké nároky. Nezbytnou podmínkou pro kvalitní výsledky je soustavná domácí příprava a vlastní hudební nástroj, doporučujeme akustický klavír – křídlo nebo pianino.

Vedoucí klavírního oddělení je Mgr. Hana Milevová.

 

Pedagogové:

Hrbková Irena Mgr. / tel. 353 447 076 / Šmeralova 40 / Út 13.15 – 18.45, St 12.45 – 18.45
Hubená Vladimíra Mgr. / tel. 353 447 042 / Šmeralova 40 / Po 13.15 – 14.00 / pobočka Otovice Út, Čt
Karas Vitaliy / tel. 353 447 060 / Šmeralova 15 / Po 14.45 – 17.15, Út 13.30 – 14.15, St 15.10 – 15.55, Čt 13,30 – 17.45, Pá 15.15 – 16.00
Klimentová Jarmila / 353 447 075 / Šmeralova 40 / Čt
Milevová Hana Mgr. / tel. 353 447 080 / Šmeralova 40 / Po 11.45 – 18.40, Út 11.50 – 18.00, St 11.45 – 17.00, Čt 12.25 – 17.30
Nedvěd František (klavír, jazzová improvizace)
Petříková Pavlína Mgr. / 353 447 081 / Út 11.45 - 16.50, St 11.45 - 17.30, Čt 11.45 - 16.50, Pá 11.45 - 14.10
Pitrová Renata / 353 447 011 / Šmeralova 40 / Po 11.45 – 18.35, Út 12.40 – 18.55, St 11.45 – 17.50, Čt 12.15 – 17.55
Šimandl Karel  Mgr. / 353 447 089 / Šmeralova 40 / Po 13.15 – 17.45, ST 13.15 – 17.15, Čt 15.35 -17.55
Štruncová Jarmila / 353 447 027 / Šmeralova 40 / Po 13.00 – 18.30, Út 13.55 – 18.00, St 13,40 – 16.50, Čt 15.20 – 16.05
Valvoda Pavel Bc. / 353 447 081 / Šmeralova 40 / Po 13.10 – 17.20
Volf Jindřich  (klavír, jazzová improvizace)

 
Profily pedagogů:
 

Mgr. Hana Milevová

Mgr. H. Milevovávystudovala klavír na konzervatoři v Plzni a AMU v Praze. Během studia se zúčastnila řady soutěží a interpretačních kurzů v sólové hře i jako korepetitor. Koncertně vystupovala v Čechách, Německu, Rakousku, Nizozemí a v Rusku. Již od mládí se věnuje komorní hře a doprovodům. Vyučovala na ZUŠ v Nýřanech, v Praze 2 a na konzervatoři v Plzni, nyní pedagogicky a umělecky působí v Karlových Varech, na ZŠ a ZUŠ od roku 2002.

 
 
 
 
 

Mgr. Pavlína Petříková

- Pedagogická činnost od roku 2004
- Hudební vzdělání Konzervatoř v Teplicích - obor klavír,
- Univerzita Jana Evangelisty Purkyně - obor Hudební výchova pro ZŠ, SŠ a ZUŠ
Další vzdělání:
- dvouletý kurz Sbormistroství při UJEP
Aktivně se věnuje Muzikoterapii - studium u Markéty Gerlichové Cesta k harmonii I, II, III a další kurzy
Sbormistr sborů : Smíšený pěvecký sbor Chorea Nova, ženský komorní sbor Cichorium
Dále se věnuje dětem se SPU a jinými poruchami - Hudební nauka pro tyto žáky a také předškolním dětem - PPHV

 

 

Tags: