V případě zájmu o rozšířenou výuku hudební, výtvarné nebo taneční výchovy se zákonní zástupci s dětmi dostaví k talentové zkoušce. Talentové zkoušky probíhají stejně jako zápis 2. a 3. dubna 2024 v 15-18 hodin v ZŠ a ZUŠ K. Vary. Tanečníci a hudebníciv budově Šmeralova 40 (budova s podloubím), výtvarníci v budově Šmeralova 15 (hlavní budova).

Ocenění společnosti Scio

Potvrzujeme, že ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 336/15, příspěvková organizace, Šmeralova 336/15, Karlovy Vary má ve svých řadách žáky, kteří dosáhli výborného výsledku v Národním testování pro základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, které proběhlo na podzim 2023.

Bakaláři

logo baka web

logo baka web

Galerie Duhová paleta

Karlovarský skřivánek

fb logo

forte

cukv

kv podsebe 50

School TV

Novinky